فرم های ارزشیابی سال 96-97 (100امتیازی)

ساخت وبلاگ
چکیده : دسـتورالعمل تکمیـل فرمهای ارزشـیابی کارکنان جهت اسـتحضار و اقـدام لازم به پیوست ارسال می گردد،خواهشـ... با عنوان : فرم های ارزشیابی سال 96-97 (100امتیازی) بخوانید :

دسـتورالعمل تکمیـل فرمهای ارزشـیابی کارکنان جهت اسـتحضار و اقـدام لازم به پیوست ارسال می گردد،
خواهشـمند است مقررفرمایید؛ دقت لازم نسبت به عقد قرارداد در اولین فرصت و رعایت مفاد دستورالعمل را در تکمیل فرمهای ارزشیابی معمول دارند.


درضمن کلیه ضوابط و مقررات مغایر با این دستورالعمل ازسالتحصیلی 97-96 لغو و بلا اثر می گردد

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 34 تاريخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 ساعت: 6:05