سامانه سناد و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان مدارس استثنایی | بلاگ

سامانه سناد و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان مدارس استثنایی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

با توجه به اینکه ارزشـیابی تحصیلی دانش آموزان مدارس آموزش و پرورش استثنایی استان در سالتحصیلی 96-97در سناد انجام خواهـد شـد بر همین اساس رعایت کلیه نکات زیر توسط مـدیران مدارس اسـتثنایی مورد انتظار است.لازم است مدیران مدارس اسـتثنایی اسـتان نسـبت به نظارت بر اجرای کامل و صـحیح مفاد این بخشـنامه دقت نظر داشته باشند.


1) کلیه دانش آموزان حاضر در مدرسه در سامانه سناد ثبت نام قطعی شده و کلاس بندی شوند.


2) آزاد سـازی دانش آموزانی که برای سالتحصـیلی 96-97ثبت نام کرده و از شـروع سالتحصـیلی

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397 ساعت: 6:05