خطا در ثبت نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی

ساخت وبلاگ
چکیده : بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به مشاهده برخی از خطاها در ثبت نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی ... با عنوان : خطا در ثبت نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی بخوانید :

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به مشاهده برخی از خطاها در ثبت نمرات دانش آموزان مدارس استثنایی در سامانه سناد که منجر به خروجی اشتباه در کارنامه دانش آموزان مزبور گردیده،

شایسـته است مقرر فرماییـد به مـدیران مـدارس اسـتثنایی اعلاـم گردد تا در بازه زمانی که از سوی سازمان آموزش

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 39 تاريخ : سه شنبه 16 مرداد 1397 ساعت: 8:09